AVG

Verwerking en omgang met persoonsgegevens.
Verantwoordelijk omgaan met persoonsgegevens is essentieel.

AVG

De algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is een verordening die in de hele EU het verwerken van persoonsgegevens standaardiseert. Dit betekent dat u bij al uw processen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, gehouden bent aan de verplichtingen zoals deze zijn opgenomen in deze verordening. Meer weten over de AVG? Kijk op Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

24ID Check en de AVG

24ID Check wordt vaak ingeschakeld als Verwerker om ervoor te zorgen dat gevoelige persoonsgegevens via gestructureerde processen bij een expert worden verwerkt. Hierdoor profiteert u van de kennis en ervaring die 24ID Check vanaf 2013 heeft opgebouwd. De producten die 24 ID Check beschikbaar stelt, zijn ontwikkeld om u te ontzorgen bij het controleren, registreren en beheren van data. Organisaties die de dienstverlening van 24ID Check afnemen, worden gezien als Verwerkingsverantwoordelijken.

Het is belangrijk om te beseffen dat er per toepassing verschillende voorwaarden gelden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens.

Nadat u heeft besloten welke verwerkingen voor u zijn ,bieden wij u hiervoor een passende dienstverlening welke wordt geborgd met de door ons aangeleverde noodzakelijke documenten als productovereenkomst, verwerkersovereenkomst en register “verwerkingsmogelijkheden”.

Voordat u gebruik kunt maken van onze applicatie en/of producten dienen deze ingevuld en ondertekend aan ons te zijn geretourneerd.

Parameters om deze afspraken technisch en organisatorisch te borgen, worden door u zelf beheert en aangepast binnen applicatie(s). Denk hierbij aan bijv. de bewaartermijn van de gegevens, en/of afscherming van gevoelige data als pasfoto/BSN.

24ID Check heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen voor haar applicatie(s) en producten. Deze staan vermeld in ons “Security and Infrastructure” document. Om veiligheidsredenen delen wij dit document niet online. Een exemplaar wordt verstrekt voorafgaand aan de start van de dienstverlening en is beschikbaar achter de klanteninlog.

Samengevat:

•  U bepaalt wat er met uw data gebeurt
•  Alle verwerkingen worden vastgelegd volgens uw voorwaarden
•  Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn van kracht
•  24ID Check is ISO9001 gecertificeerd.
•  Alle medewerkers hebben toepasselijke VOG verklaring aangeleverd.

Oplossingen

•  Data aanleveren via een documentscanner
•  Data aanleveren via de mobiele applicatie
•  Email uitnodigingslink aan uw klant
•  Api koppeling met uw website
•  Koppeling met uw crm pakket