Persoonsgegevens

Hoe zit het met de privacy en veiligheid als het gaat om persoonsgegevens? De overheid heeft een wettelijke verplichting gesteld voor bedrijven om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Vaak heeft dit ook te maken met een stukje vertrouwen tussen de klant en organisatie. Wilt u zeker weten dat u aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese richtlijn 95/46/EG voldoet? 24ID Check legt identiteiten vast en controleert deze voor het aangaan van een overeenkomst en/of transactie voor de periode dat de overeenkomst of een transactie duurt. Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op

Verantwoordelijkheid

Bij het opslaan en verwerken van persoonsgegevens blijft uw organisatie als Verantwoordelijke verantwoordelijk voor deze gegevens. 24ID Check heeft als verwerker de verantwoordelijkheid de gegevens conform de geldende richtlijnen te verwerken. De persoonsgegevens worden door ons niet voor commerciële doeleinden gebruikt. De gegevens zullen alleen bekend gemaakt worden bij een wettelijke verplichting of op bevel van een rechter of bestuurlijke instantie. De voorwaarde is hierbij wel dat 24ID Check de verantwoordelijke zo snel mogelijk schriftelijk in kennis stelt:

  • Dat deze verplichting bestaat
  • Van alle procedures die op gang worden gebracht
  • Van de ontvangst van een dergelijk bevel

Beveiligingsmaatregelen applicatie

24ID Check heeft een eigen applicatie ter borging van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Hierbij komen een aantal technische maatregelen kijken die wij hebben genomen om te kunnen verzekeren dat de gegevens veilig zijn.

  • Beveiligde verbindingen SSL
  • Authenticatie/inloggen
  • Autorisatie
  • Opslag privacygevoelige informatie
  • Veiligheid web applicatie
  • Veiligheid terminal cliënt

Beveiligingsmaatregelen infrastructuur en hosting

Ook voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens voor infrastructuur en hosting heeft 24ID Check technische en organisatorische maatregelen opgenomen in de applicatie.

Organisatorisch

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen alleen opgevraagd worden door aangewezen medewerkers van de opdrachtgever en aangewezen medewerkers van 24ID Check. De gegevens kunnen opgehaald worden door middel van een gebruikers en rechten-systeem. Medewerkers van 24ID Check hebben geen toegang tot data van de opdrachtgever, tenzij ze deze informatie nodig hebben ten behoeve van het beantwoorden van bepaalde vragen van de opdrachtgever.

Technisch

Ook in technisch opzicht zijn er maatregelen genomen voor de waarborging van de veiligheid van de gegevens. Bekijk hier alle technische maatregelen die wij genomen hebben. Voor meer informatie over onze werkwijze van het vastleggen en controleren van deze gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op