Verzekerings branche

Bij het afsluiten van een verzekering is het belangrijk om vast te stellen of het identiteitsbewijs echt is. Met de ID-scanners van 24ID Check is dit eenvoudig te doen. Bovendien kunt u gemakkelijk nagaan of de persoon in kwestie is die hij/zij zegt te zijn en kunnen de gegevens van het identiteitsbewijs eenvoudig worden opgeslagen in uw systemen. Er geldt in de verzekeringsbranche overigens een limiet van 5 jaar voor het bewaren van de persoonsgegevens.

BELANGRIJK VOOR UW BRANCHE

•   Vervalsing ja of nee 
•   Volledige kopie van ID-bewijs

NIET TOEGESTAAN VOOR UW BRANCHE

•   maximaal 5 jaar bewaren

Producten gerelateerd aan uw branche

Heeft u verder nog vragen?