IDENTIFICEREN EN CONTROLEREN

Snel en veilig scannen van legitimatiebewijzen.
Rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten snel gescand op echtheid, gecontroleerd en veilig toegevoegd aan het online dossier.

Identificeren en Controleren

Privacy By Design houdt in dat u als organisatie al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) ten eerste aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen, ook wel Privacy Enhancing Technologies (PET) genoemd. Ten tweede houdt u rekening met data minimalisatie: u verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Op deze manier kunt u een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch afdwingen.
 

Organisatiebelang

Privacy by design draagt ook bij aan uw organisatiebelang. Onderkent u de privacyrisico’s van een product of dienst niet in een vroegtijdig stadium, maar pas als de ontwikkeling ervan al een eind gevorderd is? Dan is de kans groot dat noodzakelijke aanpassingen zeer tijdrovend en kostbaar zijn voor u.  

 

Snel en veilig scannen van legitimatiebewijzen

Met de scanapplicatie op de balie of de onbemande terminals worden rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten snel gescand op echtheid, gecontroleerd en veilig toegevoegd aan het online dossier.  
 

Uploaden van legitimatiebewijzen

Naast scannen bestaat ook de mogelijkheid een kleurenafbeelding van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te uploaden voor online verwerking.

 

Smartphone app voor legitimatiebewijzen

Met de mobiele app bestaat de mogelijkheid een account te maken, een afbeelding met de smartphone van het ID-bewijs te maken en deze te uploaden.