MAATWERK OPLOSSING AFGESTEMT OP DE VERPLICHTINGEN EN MOGELIJKHEDEN VAN UW BRANCHE 

Voor elke branche is een specifiek product beschikbaar waarmee u, op het gebied van verkrijgen, verwerken, controleren en beheren van persoonsgegevens, volledig voldoet aan uw beroeps- en bedrijfsmatige verplichtingen. Naast branche specificaties is het mogelijk producten verder af te stemmen op uw specifieke bedrijfsproces. De producten kunnen modulaire samengesteld worden uit hardwarecomponenten, software, externe databronnen, opslag en beheer. Naast branche specifieke wetgeving voldoet u met onze producten natuurlijk aan de alle AVG-regels voor het verkrijgen, verwerken, controleren en beheren van persoonsgegevens. (AVG: Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegeven in de hele Europese Unie standaardiseert)  

Heeft u verder nog vragen?